Kad je što?

Programski raspored

Utorak – četvrtak, 28. – 30. rujna

Edukativni program Radionica animacije pijeska

Četvrtak, 30. rujna

19:00 Svečano otvaranje Revije i projekcija animiranih filmova povodom 35. obljetnice Filmsko-kreativnog studija VANIMA Centar za mlade i nezavisnu kulturu P4 i online
20:00 Projekcija filmova nagrađenih na 58. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece online

Petak, 1. listopada

9:00 1. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
11:00 2. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
15:00 3. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
17:00 4. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
20:00 Dječje javnozdravstveno filmsko stvaralaštvo i Dječji filmski kamp konferencijska dvorana u hotelu Varaždin

Subota, 2. listopada

9:00 5. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
11:00 6. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
15:00 7. revijska projekcija + razgovor s autorima kino Gaj i online
17:00 Javna tribina s mentorima i voditeljima filmskih družina: “Dječje filmsko stvaralaštvo u doba pandemije – primjeri dobre prakse” konferencijska dvorana u hotelu Varaždin

Nedjelja, 3. listopada

10:00 Razgovor priređivača, stručnog ocjenjivačkog suda i voditelja filmskih i video družina konferencijska dvorana u hotelu Varaždin
12:00 Dodjela nagrada i svečano zatvaranje Revije Centar za mlade i nezavisnu kulturu P4 i online

Ponedjeljak – petak, 28. rujna – 2. listopada

edukativni program Radionica animacije pijeska i radionica dokumentarnog filma za djecu Mali Lošinj

Srijeda, 30. rujna

20:00 Uvod u Reviju POU Mali Lošinj
20:15 Rocca mijenja svijet (r. Katja Benrath, 101’) POU Mali Lošinj

Četvrtak, 1. listopada

20:00 Svečano otvaranje Revije online + POU Mali Lošinj
20:30 Projekcija filmova nagrađenih na 57. Reviji djece online
20:30 Moj brat lovi dinosaure (r. Stefano Cipani, 102’) POU Mali Lošinj

Petak, 2. listopada

9:00 1. revijska projekcija online
11:00 2. revijska projekcija online
15:00 3. revijska projekcija online

Subota, 3. listopada

9:00 4. revijska projekcija online
11:00 5. revijska projekcija online
15:00 6. revijska projekcija online
17:00 7. revijska projekcija online

Nedjelja, 4. listopada

12:00 Dodjela nagrada i svečano zatvaranje Revije online + POU Mali Lošinj