Uvjeti sudjelovanja

 

61. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece 

 

1. 61. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece organiziraju Hrvatski filmski savez, OŠ Marije Jurić Zagorke i Narodno sveučilište Dubrava uz suorganizaciju Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. Revija će se održati u Zagrebu od 5. do 8. listopada 2023. Na Reviji mogu sudjelovati filmske družine, klubovi, skupine djece i pojedinci.

3. Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja u okviru sljedećih kategorija: igrani film, dokumentarni film, animirani film, TV reportaža, film slobodnog stila i radionički film. U kategoriju filma slobodnog stila mogu biti prijavljeni eksperimentalni filmovi, hibridni video radovi koji sadrže više filmskih rodova, video spotovi, namjenski filmovi i ostali video uradci koji se ne mogu klasificirati u ostale četiri kategorije.
Filmovi se također mogu prijaviti i u kategoriji radioničkog filma: filmovi koji nastaju na radionicama najčešće su filmovi za koje voditelj unaprijed pripremi razrađenu priču (scenarij) i scene. Polaznici radionice sudjeluju samo u izvedbenom djelu, a za kasniju montažu je također zadužen voditelj. Drugim riječima, involviranost voditelja u tom tipu filmova puno je veća od angažmana polaznika.

4. Mogu se prijaviti ostvarenja koja nisu bila prijavljena na ostalim državnim revijama Hrvatskog filmskog saveza (npr. 60. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece ili 27. Filmska revija mladeži). Revija djece namijenjena je učenicima osnovnih škola.

5. Preporučuje se (ali ne uvjetuje se) da ostvarenja ne traju duže od 10 minuta.

6. Filmska ostvarenja na Reviju prijavljuju punoljetne osobe koje su odgovorne za produkciju prijavljenog ostvarenja (filmske družine, klubovi, udruge, mentori, roditelji, skrbnici, i dr.).

7. Uvjet prijave filmskih ostvarenja na Reviju je da su ista realizirala djeca osnovnoškolske dobi uz minimalnu pomoć mentora. Idejni projekt svakako treba biti dječje ostvarenje, a mentorska pripomoć može eventualno biti vezana uz tehničku izvedbu.

8. Prijava radova odvija se online putem poveznice dostupne na web stranici Revije. Zaključni rok za prijavu filmova je 1. lipnja 2023.

9. Selekcijska komisija sastoji se od 3 člana, a nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Obavijest o selekciji radova koji su uvršteni na 61. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva bit će objavljena do 15. kolovoza 2023. na službenim web stranicama Revije, HFS-a te na društvenim mrežama.

10. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
— pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
— pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektroničke medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe
— pravo objave rada na platformi Digitalna filmska naSTAVa.

* Za sve dodatne informacije obratite se na:
Sanja Zanki Pejić
mob: +385 (0) 91 4783 701

Marta Bregeš
mob: +385 (0) 99 6565 128

e-mail: revije@hfs.hr

SMOTRA HRVATSKOG ŠKOLSKOG FILMA u 2023. godini

 

Organizator
Agencija za odgoj i obrazovanje

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Predsjednik povjerenstva
Hrvoje Selec, mag. ing. techn. graph.
e-pošta: smotra.filma@azoo.hr, hselec@gmail.com

Mjesto održavanja i škole domaćini
Mjesto održavanja: Zagreb, Kino Tuškanac
Datum održavanja: od 5. do 8. listopada 2023.
Program Smotre hrvatskoga školskog filma (u daljnjem tekstu: Smotra) obuhvaća filmsko i videostvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola te stručne razgovore i okrugle stolove s voditeljima i učenicima članovima filmskih i videodružina, koje su dužni održati članovi prosudbenoga povjerenstva.
Načela Smotre su sloboda stvaralaštva učenika i družine, osobno stvaralačko izražavanje i dragovoljnost sudjelovanja.
Zadaće Smotre su razvijanje kritičkih i kreativnih vještina učenika i razvijanje sposobnosti, pristupa, raščlambe, vrednovanja i slanja poruke posredstvom filma. Rad na Smotri i za Smotru obuhvaća različite kompetencije: tehničke (sposobnost pristupa filmu/medijima), kritičke (razumijevanje filmskih/medijskih sadržaja i sposobnost tumačenja i kritičkog vrednovanja) te stvaralačke (sposobnost stvaranja filmske/medijske poruke).

Pravila za sudjelovanje
Na Smotri šk. god. 2022./2023. mogu sudjelovati radovi snimljeni u ovoj školskoj godini, a ukoliko već nisu sudjelovali na prošlogodišnjoj Smotri.
Filmski i videoradovi moraju biti tematski primjereni odgojno-obrazovnom okviru nastanka (školi), pedagoški opravdani i snimljeni u skladu s tehničkim mogućnostima škole i družine.
Filmski i videoradovi mogu trajati najviše do deset (10) minuta. Škola može prijaviti filmske i videoradove duže od 10 minuta, a o njihovu uvrštenju u Smotru odluku donosi Državno povjerenstvo. Ako škola prijavljuje više od jednog rada, oni moraju pripadati najmanje dvama filmskim žanrovima: igrani film, dokumentarni film, animirani film ili ostale vrste. Broj filmskih i videoradova koje škola može prijaviti na Smotru nije ograničen.

Ostale vrste su: TV reportaža, eksperimentalni film, namjenski film ili video spot.

Filmske i videoradove treba postaviti na YouTube ili sličan video servis kome se može pristupiti putem web preglednika. Radovi mogu biti zaštićeni zaporkom, koju je potrebno posebno navesti u prijavi.
Prijave počinju 17. travnja 2023., a rok prijave filmova je 1. lipnja 2023. godine. Prijave nakon navedenog roka ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis odabranih filmova za Smotru bit će objavljen do 15. kolovoza 2023. godine na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Državno i Prosudbeno povjerenstvo
Predsjednik Državnoga povjerenstva ujedno je i predsjednik Prosudbenoga povjerenstva Smotre. Prosudbeno povjerenstvo odlučuje koji će filmovi biti pozvani na Smotru. Na Smotru će biti pozvano do 50 filmova (do 30 filmova učenika osnovnih škola i do 20 filmova učenika srednjih škola). U pravilu na Smotri sudjeluju 2 osobe (1 učenik i 1 mentor) po filmu. Ako škola sudjeluje s više pozvanih filmova povećava se i broj učenika koji mogu sudjelovati na Smotri, a do najviše 3 učenika po školi. Državno povjerenstvo ima pravo smanjiti broj sudionika Smotre ako za to bude valjanih razloga. Prosudbeno povjerenstvo vrednuje, procjenjuje i odlučuje o proglašenju najboljih filmova. Na Smotri mogu biti proglašena do tri najbolja filma u svakoj kategoriji (dokumentarni film, igrani film, animirani film i ostale vrste). Državno povjerenstvo, na prijedlog Prosudbenog povjerenstva može odlučiti da se u nekim kategorijama ne proglasi najboljim nijedan film. Takvu odluku treba obrazložiti sudionicima Smotre, a može se donijeti samo u slučaju da filmovi po kategorijama ne odgovaraju zadaćama i ciljevima Smotre ili da nisu zadovoljeni pedagoški zahtjevi koje pred sve sudionike postavlja sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U slučaju loše epidemiološke situacije Smotra će se prilagoditi aktualnoj situaciji.

ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA SMOTRE HRVATSKOGA ŠKOLSKOGA FILMA

 1. Hrvoje Selec, mag. ing. techn. graph., Hrvatski filmski savez, Zagreb – predsjednik Državnog povjerenstva
 2. Jasminka Bijelić Ljubić, mag. inf. i educ., Škola animiranog filma, Čakovec – član
 3. Istvan Filakovity, akademski redatelj, slobodni umjetnik, Zagreb – član
 4. Neven Hitrec, akademski redatelj, slobodni umjetnik, Zagreb – član
 5. Melita Horvatek Forjan, prof., OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb – član
 6. Ivana Ivančić Medved, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje – član
 7. Nataša Jakob, prof., OŠ Marija Jurić Zagorka, Zagreb – član
 8. red. prof. art. u trajnom zvanju Silvestar Kolbas, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb – član
 9. red. prof. art. Snježana Tribuson, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb – član
 10. mr. sc. Slaven Zečević, akademski montažer, slobodni umjetnik, Zagreb – član
 11. Marina Zlatarić, prof., OŠ Bartola Kašića, Zagreb – član